1pdv com international dating service love new hitssupport love com - Ang pagdating ng mga kanluranin sa asya

Nasyonalismo Sa Silangang Asya at sa Timog-Silangang Asya 2.

Nasyonalismo Sa Silangang Asya at sa Timog-Silangang Asya 3.

Sa ilalim ng pamumuno ni Chiang Kai Shek ay ipinagpatuloy ng Kuomintang ang pakikipaglaban sa mga warlords (nagmamay-ari ng lupa na may sariling sandatahang lakas. Ideolohiyang Komunismo sa China •Ang pagpasok ng ideolohiyang komunismo sa China ay nagsimula noong 1918.

Tinawag itong Rebelyong Boxer dahil ang mga naghimagsik ay miyembro ng samahang I-ho chu’an o Righteous and Harmonious Fists. Rebelyong Boxer sa china •Nagsagawa ng maramihang pagpatay ang mga mga boxer.

Ang mga miyembro nito ay may kasanayan sa gymnastic exercise. Pinaslang nila ang mga misyongerong Krisityano at mga Tsino na naging deboto ng relihiyong Kristiyanismo. Rebelyong Boxer sa china •Nagpadala ng puwersang military na mayroong 2,100 na sundalo ang United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan.

Si Mao ay mula sa pamiya ng magbubukid sa probinsiya ng Hunan.

Sinuportahan at isinulong ni Mao ang mga prinsipyo ng komunismo tulad ng tunggalian ng uring manggagawa o proletariat laban sa uri ng kapitalista o bourgeois.

Ang mga pinakitang watawat ay ang ilan sa mga bansa sa Silangan at 4. China • Hindi man tuwirang nasakop ng mga Kanluranin, dumanas ng maigting na imperyalismo ang Silangang Asya lalo na noong ika-18 siglo.

Comments